Obrazek
Szkoła Rodzenia w Białymstoku 
"Cud Życia"
Nasz adres:

ul. Warszawska 43/45
15-062 Białystok  
tel. (085) 741 58 95 
  
Zajęcia prowadzone s±
 indywidualnie, w parach oraz w grupach 
od poniedziałku do pi±tku 
w godzinach 8:00 - 19:00
ZAPEWNIAMY i GWARANTUJEMY profesjonaln± opiekę, relaks i dobry nastrój!
Szkoła prowadzi bezpłatnie przygotowanie do:

      - porodu
       - połogu
       - karmienia piersi±
       - opieki nad noworodkiem i niemowlęciem